• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komunikat z dnia 31 sierpnia 2021r.

Opublikowano .

Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskaliśmy informację o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Zaproponowane w projekcie regulacje dotyczą przede wszystkim wyższego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń wynoszącego 7,8% dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Pełna treść komunikatu