• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komunikat lipiec 2023

Opublikowano .

Opinia Departamentu Legislacyjnego Ustroju Sądów w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie stosowania do pracowników sądów, dyrektorów sądów i osób delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości regulacji wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1195)

Pełna treść komunikatu