• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komunikaty

Komunikat z dnia 5 grudnia 2022 r.

Opublikowano .

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy. Dzisiaj, tj. 5.12.2022 r., w wyniku rozmów w Ministerstwie Sprawiedliwości, z Ministrem Michałem Wosiem oraz przedstawicielami związków zawodowych zrzeszonych w trzech centralach związkowych zostało ustalone, że II transza nagród za 2022rok, naliczona na etat w kwocie po 2.567,90 zł we wszystkich grupach zawodowych i zostanie wypłacona do Świąt Bożego Narodzenia. Decyzje pracodawców w zakresie przyznawanych środków powinny być uzgadniane ze stroną społeczną i następować z uwzględnieniem zasad i obowiązujących regulaminów w poszczególnych Sądach. Sądy w których zostały wypłacone nagrody lub premie w okresie od stycznia do października 2022 roku, otrzymają środki z II transzy pomniejszone o wypłacone wcześniej kwoty nagród lub premii. Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP w Warszawie

Komunikat z dnia 26 października 2022r.

Opublikowano .

W wyniku rozmów w Ministerstwie Sprawiedliwości, z Ministrem Michałem Wosiem oraz przedstawicielami związków zawodowych zrzeszonych w trzech centralach związkowych zostało ustalone, że będą przekazane dwie transze na nagrody.

Pełna treść komunikatu

Postulat ws. wzrostu funduszu wynagrodzeń w 2022 i 2023 roku

Opublikowano .

Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej oraz Miedzyzakładowa Ogranizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury na wstępie zaznaczają, że postulaty płacowe pracowników sądów, prokuratury i Instytutu Ekspertyz Sądowych w bieżącym roku zostały spełnione tylko w marginalnej części i nadal są aktualne. Ponadto strona społeczna przedstawia poniżej wspólne stanowisko dotyczące wzrostu wynagrodzeń zasadniczych wraz z dodatkami stażowymi dla pracowników sądów powszechnych w 2023 roku.

Pełna treść komunikatu