• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komunikaty

Komunikat lipiec 2023

Opublikowano .

Porozumienie w sprawie powołania Komitetu Protestacyjnego Pracowników Strefy Publicznej, złożonego z organizacji zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych, działających w szeroko pojętej sferze budżetowej oraz jednostkach sektora finansów publicznych

Pełna treść komunikatu

Komunikat lipiec 2023

Opublikowano .

Opinia Departamentu Legislacyjnego Ustroju Sądów w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie stosowania do pracowników sądów, dyrektorów sądów i osób delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości regulacji wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1195)

Pełna treść komunikatu

__________ S P R Z E C I W __________

Opublikowano .

Sprzeciw wobec treści porozumienia z dnia 7 czerwca 2023 r. między NSZZ "Solidarność" a Prezesem Rady Ministrów

Pełna treść komunikatu