• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komunikaty

Komunikat z dnia 26 marca 2018r.

Opublikowano .

Związek Zawodowy KNSSZ "Ad Rem", oraz ZZPWSRP z siedzibą w Warszawie niniejszym wyrażają wysokie zaniepokojenie wydanym przez Prezesa Rady Ministrów Rozporządzeniem w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2018.

Pełna treść komunikatu 1
Pełna treść komunikatu 2

Konferencja Delegatów ZZPWS RP w Wiknie-nidzicy

Opublikowano .

Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie informuje, że w dniach 17-18 maja 2018r. odbędzie się XI Krajowa Konferencja Delegatów ZZPWS RP w Wiknie-Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie).

Pełna treść komunikatu

Komuniakat z dnia 16 lutego 2018r.

Opublikowano .

Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie informuje, że dnia 16 lutego 2018 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie kierownictwa resortu z przedstawicielami związków.

Spotkanie miało charakter informacyjny i dotyczyło kwestii budżetowych w związku z przekazaniem Prezesom i Dyrektorom Sądów Apelacyjnych informacji o kwotach dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń, przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2018.

Pełna treść komunikatu
Propozycja rozdziału kwoty