• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komunikat z dnia 5 grudnia 2022 r.

Opublikowano .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy. Dzisiaj, tj. 5.12.2022 r., w wyniku rozmów w Ministerstwie Sprawiedliwości, z Ministrem Michałem Wosiem oraz przedstawicielami związków zawodowych zrzeszonych w trzech centralach związkowych zostało ustalone, że II transza nagród za 2022rok, naliczona na etat w kwocie po 2.567,90 zł we wszystkich grupach zawodowych i zostanie wypłacona do Świąt Bożego Narodzenia. Decyzje pracodawców w zakresie przyznawanych środków powinny być uzgadniane ze stroną społeczną i następować z uwzględnieniem zasad i obowiązujących regulaminów w poszczególnych Sądach. Sądy w których zostały wypłacone nagrody lub premie w okresie od stycznia do października 2022 roku, otrzymają środki z II transzy pomniejszone o wypłacone wcześniej kwoty nagród lub premii. Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP w Warszawie