• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komunikat Rady Krajowej z dnia 10 marca 2023 r.

Opublikowano .

Komunikat z dnia 10.03.2023 r.

Dnia 10 marca 2023 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości w przedmiocie podwyższenia wynagrodzeń w 2023 roku. Na chwilę obecną w budżecie na rok 2023 zatwierdzony jest wzrost wynagrodzenia na poziomie 7,8%. Wzrost wynagrodzeń w Sądach nastąpi procentowo dla każdego pracownika o 7,8% wynagrodzenia zasadniczego. Podwyższeniu ulegnie także otrzymywany na dzień 1 stycznia dodatek stażowy. Podwyższenie wynagrodzenia nastąpi od stycznia 2023 roku, a wyrównania za poprzednie miesiące należy spodziewać się do końca kwietnia.

Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP w Warszawie